Taskforce Merl In

De controles in verband met Merl In (Marschalling yard Emergency Response Live Inventory, informaticatoepassing van Infrabel voor het inventariseren en lokaliseren van RID wagons op het spoornet), uitgevoerd door DVIS en Infrabel, rapporteerden voor de jaren 2018 tot 2020 een gecumuleerde waarde van inbreuken (GWI) van meer dan 15%. In navolging van deze vaststelling is een "Merl In taskforce" opgericht, om de algemene werking van het systeem te onderzoeken en om pistes voor verbetering en ondersteuning voor te stellen.

Hat analyserapport van deze taskforce is nu beschikbaar op deze site.

RID

Recente Berichten