Opdracht ter ondersteuning van de sector

Doelstellingen van het project

De DVIS heeft het initiatief tot deze opdracht genomen om de sectorale samenwerking te bevorderen en een kader vast te leggen voor de uitvoering van toekomstige sectorale initiatieven. De DVIS heeft voorgesteld de sector te ondersteunen bij de uitvoering van sectorale initiatieven in de periode 2021-2022 en ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke praktijken (GP) in de loop van de tijd kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast wou de DVIS de aanzet geven tot een eerste reflectie over de oprichting van een sectoraal platform voor de structurering van sectorale initiatieven na 2022.

Sectorale routekaart voor de periode 2021-2022 

Er is een routekaart voor de periode 2021-2022 ontwikkeld, gebaseerd op een prioriteitsbepaling van de door de sector aangegeven behoeften, en in overeenstemming met de budgettaire beperkingen. De routekaart omvat de werkcycli van de GP en andere sectorale initiatieven die in de periode 2021-2022 moeten worden uitgevoerd. Naast de werkcycli van de GP zijn sectorale initiatieven opgenomen in de routekaart voor de komende twee jaar. Naar aanleiding van de mindere cycli van 2021 is de routekaart aangepast: