Beleid

Het spoorvervoer, zowel wat betreft veiligheid als interoperabiliteit, vindt plaats in een steeds veranderende wereld. Ten einde onze missie en onze visie te realiseren binnen deze context, vormen vakbekwaamheid, samenwerking en de consistente en efficiënte behandeling van dossiers de speerpunten van onze strategie.

  1. We zetten in op het delen en uitbreiden van onze vakbekwaamheid via workshops, vergaderingen, conferenties én opleidingen, teneinde al onze medewerkers toe te laten in optimale omstandigheden te werken aan een veilige spoorwegruimte.
  2. Als nationale veiligheidsinstantie zetten we in op sectorale én Europese samenwerking, om zo de unieke uitdagingen die eigen zijn aan de liberalisering van de spoorwegruimte met vertrouwen aan te pakken.
  3. Tot slot zetten we in op de uitbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem dat ons toelaat om op een efficiënte en consistente manier onze taken uit te voeren.

Jaarlijkse interne audit

Om de goede werking van de dienst te verzekeren legt artikel 16 van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 aan NSA Rail Belgium (DVIS) de verplichting op om jaarlijks aan de Minister een auditrapport over te maken omtrent één van de aspecten van de werking van de dienst, uitgevoerd door een onafhankelijke audit-instantie.

Veiligheidscultuur

Veiligheid is de essentiële voorwaarde voor succesvolle spoorwegactiviteiten in Europa. Binnen Europa zijn al vele initiatieven genomen, die op wettelijk, technisch en organisatorisch vlak de veiligheid bevorderen. Van een aanpak die gebaseerd is op regels (rule-based) gaat de sector momenteel over naar een risicogebaseerde aanpak (risk-based).

Recent vestigde het Europees Agentschap voor Spoorwegen de aandacht op de veiligheidscultuur, als ander belangrijk aangrijpingspunt. Veiligheidscultuur kan je definiëren als de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten van de leden van de organisatie met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico's. In vele sectoren van de industrie met een hoog risico heeft een positieve veiligheidscultuur al zeer goede resultaten opgeleverd.

Het is immers belangrijk dat een organisatie niet alleen een soort ‘papieren’ veiligheidsbeleid heeft, maar dat de werknemers zelf betrokken zijn. Ze zien mogelijke gevaren op de werkplek, weten hoe deze voorkomen kunnen worden, nemen de gepaste beslissingen en gedragen er zich ook naar. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door collectieve toewijding en leiderschap, van directie tot werkvloer, om veilig te handelen.

Als Nationale Veiligheidsinstantie waardeert NSA Rail Belgium (DVIS) dan ook de initiatieven van het Europees Agentschap op het gebied van veiligheidscultuur. Wij verwelkomen in het bijzonder het voorstel van "United for Railway Safety, The European Railway Safety Culture Declaration" en de deelname hieraan van de Europese spoorwegsector, op uitnodiging van het Agentschap.

Als Veiligheidsinstantie heeft NSA Rail Belgium (DVIS) de wettelijke plicht om veiligheid te bevorderen. De verklaring voor de sector past niet echt bij onze rol. Samen met andere nationale veiligheidsinstanties hebben we een eigen verklaring opgesteld die de nadruk legt op de eigen taken die we vervullen. Ze geeft duidelijk aan dat we bij onze activiteiten de sector zullen ondersteunen in zijn streven naar een betere veiligheidscultuur.

We nodigen u uit om de verklaring te ondertekenen, u vindt de gegevens hier: https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en