RID

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor wordt geregeld door het RID, aanhangsel C bij het OTIF en door Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

In België wordt Richtlijn 2008/68/EG, voor wat het gedeelte met betrekking tot het vervoer per spoor betreft, omgezet door :

  • het koninklijk besluit van 24 januari 2024 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;
  • het koninklijk besluit van 12 Juli 2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen;
  • het koninklijk besluit van 22 Oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7.