Werken bij DVIS

NSA Rail Belgium is een referentie voor veiligheid en interoperabiliteit op het spoor. Een 40-tal medewerkers bundelen hun krachten om een veiliger spoorvervoer te garanderen in België. 

Heb je een passie voor het spoor? Wil je je inzetten voor een veilig spoorvervoer? Dit alles kan in een moderne werkomgeving waar de te bereiken resultaten geen afbreuk doen aan de balans tussen privé- en beroepsleven.

We zijn regelmatig op zoek naar: 

 • controleurs (met technisch profiel)
 • auditors
 • ingenieurs
 • administratieve medewerkers
 • juristen

Enkele voorbeelden van hun taken:

 • controles op de veiligheid van rollend materieel en spoorinfrastructuur;
 • audits bij spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders;
 • samenwerken met het Europees Spoorwegbureau en andere spoorwegactoren;
 • aanvraagdossiers behandelen om nieuw rollend materieel of nieuwe infrastructuur in dienst te nemen;
 • vergunningen afleveren;
 • technische adviezen verlenen;
 • juridische adviezen verlenen;
 • financiële ondersteuning: facturatie, aankopen;
 • administratieve ondersteuning;
 • interne en externe communicatie.

10 redenen om te werken voor NSA Rail Belgium

1. Het kantoor is vlot bereikbaar met openbaar vervoer  

Het hoofdkantoor ligt vlakbij het treinstation Brussel-Noord en de metrohalte Rogier. Je krijgt een gratis vrijkaart eerste klasse voor het Belgische spoornet en ook andere abonnementen voor woon-werkverkeer worden volledig terugbetaald. Ook je gezinsleden krijgen onder bepaalde voorwaarden gratis treintickets.

2. Werk in een moderne omgeving

Je werkt in een open, moderne kantoorruimte en je kiest je werkplaats volgens de taken die je moet uitvoeren. Er zijn voldoende ruimtes waar je kan vergaderen of je in alle stilte kan werken.

Je ontmoet je collega’s voor een babbel in de gezellige coffee corners. ’s Middags kan je in de cafetaria terecht voor een broodje of warme maaltijd. 

3. Vind de balans tussen werk- en privéleven

Het is aan jou om de formule te kiezen die het beste bij je past: met of zonder prikken, telewerken of niet, werken op een satellietkantoor of niet. Met online samenwerkingsnetwerken, vergaderingen via Teams, mobiele telefonie, enz. kan je gemakkelijk contact houden met je collega's.

4. Geniet van de vele ontwikkelingsmogelijkheden 

Je kan opleidingen volgen bij BOSA of bij andere externe aanbieders. We maken voldoende tijd en budget vrij om de vakbekwaamheid van onze medewerkers te onderhouden en verder uit te bouwen. Zo blijven we alert voor de evoluties binnen de sector.

We hebben ook oog voor je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn o.a. programma’s voor coaching, individueel of in team, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling.

We bieden ook verschillende doorgroeimogelijkheden aan.

5. Neem verantwoordelijkheid vanuit jouw expertise

Bij ons is er ruimte voor initiatief. Al onze medewerkers hebben vanaf de eerste werkdag een stem in onze organisatie. Tijdens je integratiejaar en ook daarna krijg je de nodige ondersteuning van je collega’s. Wanneer je echter voldoende expertise hebt verzameld, kan je zelfstandig dossiers behandelen of projecten leiden.

We vervullen onze taken met respect voor de geldende wetgeving en garanderen een onafhankelijke, objectieve, transparante en niet-discriminerende dienstverlening voor alle spelers betrokken bij de spoorwereld. We werken binnen het deontologische kader van de federale overheid.

6. Werk in een uitstekende groepssfeer

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en dat medewerkers collegiaal samenwerken. Om de samenhorigheid te versterken, worden er regelmatig dienstactiviteiten georganiseerd.

Het engagement van al onze medewerkers is wat onze organisatie doorheen de jaren heeft doen uitgroeien tot een moderne, transparante overheidsinstantie waar mensen zich met plezier ten volle inzetten.

7. Leg contacten met de spoorsector

We vormen een betrouwbare en gewaardeerde partner voor binnen- en buitenlandse spelers. We dragen hieraan bij door het verspreiden van informatie binnen de sector, het verdedigen van Belgische standpunten op internationaal niveau en het bieden van een platform voor het bespreken van sector brede uitdagingen.

NSA Rail Belgium brengt de sector samen rond actuele thema’s in het Veiligheidsoverleg. Dit overleg is een uniek moment van ontmoeting en uitwisseling van ideeën.

Met de manier waarop we onze taken uitvoeren, stimuleren we de op veiligheidscultuur gebaseerde aanpak binnen de sector. Hierbij verliezen we het respect voor de regelgeving en de risico gebaseerde benadering niet uit het oog.

8. Engageer je voor duurzame ontwikkeling

NSA Rail Belgium kiest resoluut voor duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat we de impact van onze werking op het milieu trachten zo klein mogelijk te houden.

We zorgen samen met heel de sector voor veilige en duurzame mobiliteit binnen de eengemaakte Europese spoorwegruimte

9. Verrijk je door diversiteit

We moedigen talent aan met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...  Er werken bijvoorbeeld vrouwen op sleutelposities in onze organisatie en vaders kunnen zonder probleem hun ouderschapsverlof opnemen.

10. Werk voor de federale overheid

Als lid van de grote federale familie, heb je de mogelijkheid je te ontwikkelen in vele domeinen en dankzij professionele netwerken ontmoet je collega's uit andere diensten en kan je leren van hun ervaringen.

Je hebt recht op werk- en verloningsvoorwaarden specifiek verbonden aan de federale overheid.

Enkele voorbeelden:

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie

 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering met interessante voordelen

 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@Work-kaart

 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen voor verplaatsingen per fiets

 • Allerlei andere sociale voordelen zoals tussenkomsten in preventieve en curatieve geneeskunde (prothesen, brillen, lenzen, …) en tussenkomsten met betrekking tot kinderen

 • Als je telewerkt, krijg je een maandelijkse vergoeding van 20€ als tussenkomst in de internetkosten en 30€ in kantoorkosten

 • Minimaal 26 verlofdagen per jaar en 12 dagen recuperatie (wanneer je niet prikt)

 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 • Beschikken over een smartphone en laptop, tussenkomst in de abonnementskosten

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op https://bosa.belgium.be/nl.