Museumspoorlijnen

De Belgische spoorweginfrastructuur bevat een aantal buiten dienst gestelde maar niet-ontmantelde spoorlijnen. Deze delen van de spoorweginfrastructuur zijn niet meer in gebruik voor commerciële uitbating door een spoorwegonderneming maar kunnen wel nog uitgebaat worden voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden.

Om als organisatie een een museumspoorlijnuitbater te worden, moet een aanvraag voor exploitatie worden ingediend bij DVIS. 

Uitbatingsmachtiging

Hoe en waar een uitbatingsmachtiging aanvragen?

De kandidaat-uitbater richt zijn aanvraag voor een uitbatingsmachtiging schriftelijk aan de veiligheidsinstantie, uiterlijk drie maanden vóór de geplande uitbating van de museumspoorlijn. Nieuwe kandidaat-uitbaters kunnen echter best voorafgaand aan het opstellen en het indienen van de aanvraag voor een nieuwe uitbatingsmachtiging contact opnemen.

Waaruit bestaat het aanvraagdossier voor bekomen van een uitbatingsmachtiging?

De verschillende elementen die verwacht worden, worden beschreven in artikel 7 van de wet van 26/03/2014 "betreffende de exploitatieveiligheid van museumspoorwegen.

De aanvraag voor een uitbatingsmachtiging moet een technisch dossier bevatten, met tenminste de volgende inlichtingen:

1) de volledige identificatie- en contactgegevens van de kandidaat-uitbater, vergezeld van elk relevant stuk betreffende de aard van zijn organisatie, zoals bijvoorbeeld, de statuten en het organigram;

2) de gegevens met betrekking tot de juiste geografische ligging van de museumspoorlijn;

3) de indicatieve beschrijving van de voorgenomen activiteit, waaronder de periodes en de frequentie van gebruik;

4) de beschrijving van het materieel van de kandidaat-uitbater, met inbegrip van het bewijs van de verenigbaarheid van het materieel met de museumspoorlijninfrastructuur;

5) de verslagen van de expert infrastructuur en de expert materieel;

6) de beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem in overeenstemming met de bijlage van de bovengenoemde wet.

Wat is het regelgevend kader waaraan een museumspoorlijnuitbater moet voldoen?

Er zijn verschillende wetten die de museumspoorwegen regelen. Van bijzonder belang zijn: 

- Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen; 

Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen;

- Koninklijk van 8 mei 2014 besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen;

- Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen;

Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet.

Bovenstaande opsomming bevat uitsluitend een overzicht van het te respecteren regelgevend kader voor het veilig exploiteren van de museumspoorlijn dewelke gerelateerd is aan het bevoegdheidsdomein van DVIS.

Wat is de kostprijs voor het aanvragen van een uitbatingsmachtiging?

De machtiging voor de museumspoorlijn is gratis.

Advies nodig?

Voor vragen omtrent museumspoorlijnen, contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.