Overheidsopdracht: Opleiding menselijke en organisatorische factoren (MOF)

NSA Rail Belgium heeft een openbare procedure gepubliceerd voor de opleiding van haar personeel op het gebied van menselijke en organisatorische factoren in relatie tot de veiligheid van de spoorexploitatie (zie o.a. gedelegeerde verordening (EU) 2018/762 van de Commissie van 8 maart 2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010)

Een offerte indienen kan tot 16 maart 2023 om 12u via E-tendering. Het bestek met uitgebreide beschrijving van de diensten kan u hier terugvinden:

 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=473116

Education

Recente Berichten

  • Jaarverslag Spoorveiligheid 2022

    Het jaarverslag Spoorveiligheid 2022 is klaar. Dit verslag geeft een overzicht van de evolutie van de veiligheid op het spoor in 2022. Het heeft een structuur...
  • Taskforce Merl In

    De controles in verband met Merl In (Marschalling yard Emergency Response Live Inventory, informaticatoepassing van Infrabel voor het inventariseren en...
  • Migratie NVR-EVR

    Het Europees Voertuigregister (EVR) is het nieuwe spoorvoertuigregistratiesysteem voor EU-lidstaten dat de huidige Nationale Voertuigregisters (NVR's) vervangt...