Jaarverslag Spoorveiligheid 2022

Het jaarverslag Spoorveiligheid 2022 is klaar. Dit verslag geeft een overzicht van de evolutie van de veiligheid op het spoor in 2022. Het heeft een structuur zoals aanbevolen door het Spoorwegbureau van de Europese Unie en behandelt de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, inclusief de gemeenschappelijke
veiligheidsindicatoren (GVI); belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving betreffende de veiligheid op het spoor; de ontwikkeling van de veiligheidscertificering en de veiligheidsvergunning; de resultaten van en ervaringen met het toezicht op infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen.

cover jaarverslag 2022

Sinds 2021 bezorgen de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen hun veiligheidsverslagen ten laatste op 31 mei aan DVIS. Deze verslagen vormen een belangrijke informatiebron voor het voorliggende verslag. Naast de taken van een nationale veiligheidsinstantie voert DVIS ook bijkomende taken uit. Deze taken, die opgelegd zijn door de Belgische wetgever, betreffen bijvoorbeeld de veiligheid van museumspoorlijnen. Over deze taken wordt niet specifiek gerapporteerd in dit verslag.

De COVID-19-pandemie had een grote impact op de maatschappij als geheel en op de spoorwereld in het bijzonder voor de periode 2019-2021. In 2022 was de sector nog steeds aan het herstellen. U dient dan ook de evoluties met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.

Recente Berichten