Missie, visie & waarden

Missie

“Het bewaken en bevorderen van de veiligheid en de interoperabiliteit van het spoorsysteem in België en Europa.”

Visie

NSA Rail Belgium is een referentie voor veiligheid en interoperabiliteit op basis van onze vakbekwaamheid en de kwaliteitsvolle en coherente uitvoering van onze taken.

We vormen een betrouwbare en gewaardeerde partner voor binnen- en buitenlandse spelers. We dragen hieraan bij door het verspreiden van informatie binnen de sector, het verdedigen van Belgische standpunten op internationaal niveau en het bieden van een platform voor het bespreken van sector-brede uitdagingen.

NSA Rail Belgium stimuleert de uitwisseling van ideeën en goede praktijken binnen de sector rond actuele thema’s in het Veiligheidsoverleg.

Met de manier waarop we onze taken uitvoeren, stimuleren we een aanpak gebaseerd op een correcte en billijke veiligheidscultuur . Hierbij verliezen we het respect voor de regelgeving en de risico gebaseerde benadering niet uit het oog.

Waarden

Integer en transparant

We garanderen een onafhankelijke, objectieve, transparante en niet-discriminerende dienstverlening voor alle spelers betrokken bij de spoorwereld. We verzekeren het zorgvuldig uitvoeren van de door de wetgeving aan ons opgelegde taken.

Gedreven en leergierig

We zijn een dynamische en gedreven organisatie. Om onze taken kwaliteitsvol uit te voeren, is het noodzakelijk dat onze medewerkers expert zijn binnen hun vakgebied. We maken voldoende tijd en budget vrij om onze vakbekwaamheid te onderhouden en verder uit te bouwen. Zo blijven we alert voor de evoluties binnen de sector.

Respectvol

We vervullen onze taken met respect voor de geldende wetgeving. Tot slot is er bij NSA Rail Belgium ruimte voor initiatief en stimuleren we een open en respectvolle groepsgeest.

Het engagement van al onze medewerkers is wat onze organisatie doorheen de jaren heeft doen uitgroeien tot een moderne, transparante overheidsinstantie waar mensen zich met plezier ten volle inzetten. Zo zorgen we samen met heel de sector voor veilige en duurzame mobiliteit binnen de eengemaakte Europese spoorwegruimte.