Vergunning van spoorwegonderneming

Om activiteiten van spoorvervoer te kunnen uitoefenen op het Belgische spoorwegnet (vervoer van goederen en/of personen) moet iedere spoorwegonderneming in het bezit zijn van een vergunning van spoorwegonderneming. Deze vergunning toont aan dat de spoorwegonderneming over de nodige kwaliteiten beschikt en beantwoordt aan alle vereiste voorwaarden om beschouwd te worden als spoorwegonderneming. De vergunning op zich geeft geen toegang tot de Belgische spoorweginfrastructuur. De spoorwegonderneming moet eveneens over een veiligheidscertificaat beschikken en de infrastructuurbeheerder, Infrabel in België, wijst de treinpaden toe.

De vergunning wordt afgeleverd door de betrokken autoriteit van een Europese lidstaat (in België is dit de Minister van Ambtenarenzaken) en ze heeft een Europese communautaire geldigheid: de vergunning is geldig in alle landen van de Europese Unie, ongeacht het land van uitgifte. Meer informatie over de vergunning van spoorwegondernemingen vind je hier.

Vragen?

Voor vragen omtrent spoorwegondernemingen, contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.