Voertuigvergunning

De omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 in Belgisch recht bepaalt dat een voertuig pas in de handel mag worden gebracht na een vergunning van de bevoegde instantie.

Voor het samenstellen van een aanvraagdossier voor een vergunning voor het in de handel brengen, verwijzen we naar de praktische aspecten geregeld door de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545. Het afdwingbare proces wordt beschreven op de website van het ERA.

Of het nu gaat om een zaak die wordt behandeld door ERA of DVIS, alle aanvragen moeten worden ingediend in het éénloketsysteem van het ERA: One Stop Shop (OSS).

Wie is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen?

Indien het toepassingsgebied beperkt is tot België en de aanvrager aangeeft dat DVIS de afgevende instantie is, zal DVIS het dossier tot aan de afsluiting behandelen.

Het ERA zal alle andere zaken behandelen. In deze gevallen zal DVIS het dossier toetsen aan de relevante nationale voorschriften.

Wat te doen om voertuigen te testen op het Belgisch spoornet?

DVIS levert geen tijdelijke vergunningen af voor het gebruik van een voertuig voor testen op het Belgische netwerk. De veiligheid van de testen op het netwerk wordt bepaald door de infrastructuurbeheerder in samenspraak met de aangewezen of aangemelde instanties of spoorwegonderneming. Hiertoe wordt er een contract afgesloten tussen de infrastructuurbeheerder en elke aangewezen of aangemelde instantie of spoorwegonderneming die testen wil uitvoeren op het netwerk.

Welke wijzigingen aan een voertuig dien ik te melden aan DVIS?

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de wijziging(en) in te delen en te verwerken overeenkomstig artikel 15 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545.

Zodra het technisch dossier is gewijzigd, moet de informatie ter beschikking worden gesteld aan DVIS. Ook de certificerende instanties moeten worden geïnformeerd en/of om verlenging van het (de) certificaat(en) worden verzocht.

Hoeveel kost een aanvraag voor een voertuigvergunning?

De te betalen vergoedingen aan DVIS voor het onderzoek van een dossier zijn opgenomen in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (artikel 80).

Het uurtarief is 125 euro, te indexeren volgens de gezondheidsindex (basis = november 2019).

Vragen?

Voor vragen omtrent rollend materiaal, contacteer ons via rollingstock@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.