Afwijkingen TSI

De Technical Specifications for Interoperability (TSI’s) worden toegepast die in voege zijn op het moment van de aanvraag voor een voertuigtypegoedkeuring en/of vergunning om een voertuig in de handel te brengen.  In bepaalde gevallen kan de veiligheidsinstantie de aanvrager toestaan om hiervan af te wijken, bij voorbeeld om één of meer TSI's (of delen ervan) niet toe te passen, of een oudere versie toe te passen.  De aanvrager dient hiertoe bij de veiligheidsinstantie een verzoek tot afwijking in overeenkomstig artikel 159 van de Spoorcodex en uitvoeringsverordening (EU) 2020/424.

Vragen?

Voor vragen omtrent rollend materiaal, contacteer ons via rollingstock@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.