Melding van ongevallen (RID 1.8.5)

Bij een ongeval met gevaarlijke goederen dat voldoet aan de criteria van 1.8.5.3 van het RID, moet binnen 1 maand na het ongeval het onderstaande document worden ingevuld en aan de bevoegde overheid (DVIS, FANC of FOD Economie) worden overgemaakt. 

In artikel 18 van het koninklijk besluit van 24 januari 2024 is bepaald: de belader, de vuller, de vervoerder, de ontlader of de geadresseerde en, eventueel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur maken respectievelijk de ongevalsrapporten opgesteld in toepassing van de afdeling 1.8.5 van het RID over:

Als er ontplofbare stoffen betrokken zijn: ctrl.adr@economie.fgov.be.
Als er radioactieve stoffen betrokken zijn: transport@fanc.fgov.be.