ERTMS Trackside Approval

Om een geharmoniseerde uitvoering van ERTMS en interoperabiliteit op het niveau van de Europese Unie te waarborgen, wordt een goedkeuringsprocedure voor de baancomponent van ERTMS gevraagd om na te gaan of de beoogde technische oplossingen volledig in overeenstemming zijn met de relevante technische specificaties inzake interoperabiliteit en derhalve volledig interoperabel zijn.

De goedkeuring van het ERTMS-baangedeelte maakt deel uit van het dossier voor de aanvraag van een vergunning voor de indienststelling van het baansubsysteem voor besturing en seingeving (CCS) met het Europees treinbesturingssysteem (ETCS) en/of het specifieke mobiele communicatiesysteem voor de spoorwegsector (GSM-R).

Alle praktische informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Europees Spoorwegbureau (EUAR).