Treinbegeleider

Een treinbegeleider is belast met de veiligheidskritieke taak van treinbegeleiding. Om treinen in alle veiligheid te kunnen begeleiden moet de treinbegeleider beschikken over algemene vakkennis, kennis van operationele procedures, veiligheidssystemen en rollend materieel, routekennis en kennis inzake de veiligheid van de reizigers. Uiteraard moet de treinbegeleider ook over het vermogen beschikken om deze kennis in praktijk te brengen, zowel in normaal bedrijf als in noodsituaties.

Waar kan je als kandidaat treinbegeleider een opleiding volgen?

Spoorwegondernemingen organiseren opleidingen voor treinbegeleiders. De cursus en de inhoud van de opleidingen zijn opgenomen in het veiligheidsbeheerssyteem van de onderneming en moeten worden goedgekeurd door de nationale veiligheidsinstantie. De opleidingen eindigen verplicht met een examen. 

Hoe kan je als treinbegeleider aantonen dat je bij de uitvoering van je taken over de nodige competenties beschikt?

      • De treinbegeleider moet ter plaatse kunnen aantonen dat hij beschikt over de vereiste competenties om zijn taken veilig te kunnen uitvoeren. De spoorwegonderneming kan vrij kiezen welk middel het hiervoor wenst te gebruiken, maar de manier waarop de treinbegeleider de competentie kan aantonen, moet voorzien zijn in het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming.

In welke mate moet een reizigerstrein begeleid worden door een treinbegeleider?

Wanneer een reizigerstrein rijdt, zorgt de spoorwegonderneming ervoor dat de reizigers veilig vervoerd worden bij de start en op het traject. Het is noodzakelijk dat een gekwalificeerd en bevoegd persoon de veiligheidstaken kan uitvoeren in verband met de begeleiding van treinen.

Vragen?

Voor vragen omtrent veiligheidspersoneel, contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.