Erkenningen

Om treinen te mogen besturen, treinen te begeleiden of andere veiligheidskritieke taken te mogen uitvoeren moet het personeel over de vereiste competenties beschikken en medisch en psychologisch geschikt zijn. Het veiligheidsmanagementsysteem van een spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder moet onder meer voorzien in opleidingsprogramma’s en -systemen die ervoor zorgen dat de vakbekwaamheid van het personeel op peil wordt gehouden en dat taken op passende wijze worden vervuld. Maar enkel een erkend opleidingscentrum is bevoegd om de algemene en/of specifieke opleidingen aan (kandidaat-)treinbestuurders te verschaffen en enkel een erkend psycho-medisch centrum mag de medische en/of psychologische geschiktheid van veiligheidspersoneel nagaan.

Vragen?

Voor vragen omtrent veiligheidspersoneel, contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.