Veiligheidsbeheersysteem

Het veiligheidsbeheersysteem (VBS) is één van de hoekstenen van het regelgevingskader voor spoorwegveiligheid dat bijdraagt aan het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau. Iedereen die het spoorwegsysteem exploiteert, d.w.z. spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders, draagt de volle verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het systeem, elk voor hun eigen deel. De invoering van een goed functionerend VBS wordt gezien als de aangewezen manier om deze verantwoordelijkheid waar te maken.

Het doel van het VBS is ervoor te zorgen dat de organisatie haar bedrijfsdoelstellingen op een veilige manier realiseert en alle op haar van toepassing zijnde veiligheidsverplichtingen nakomt. Aan deze veiligheidsverplichtingen moet altijd worden voldaan in de steeds veranderende en complexe spoorwegomgeving van vandaag.

Waar vind je meer informatie over een veiligheidsbeheersysteem?

Om de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerders te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun veiligheidsbeheersysteem biedt het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) via hun website informatie aan. Naast een algemene toelichting over het veiligheidsbeheersysteem bevat de website nog informatie over twee hiermee zeer sterk verbonden thema’s nl. veiligheidscultuur en menselijke en organisatorische factoren.

Een specifieke gids bevat toelichting over de eisen gesteld aan veiligheidsbeheersystemen voor veiligheidscertificering of veiligheidsvergunning. ERA heeft ook een app (voor Android en iOS) ontwikkeld waarmee gebruikers intuïtief toegang hebben tot en navigeren door de belangrijkste elementen van een VBS.

Wat is het regelgevend kader dat moet geïntegreerd worden in het veiligheidsbeheersysteem?

    • Het veiligheidsbeheersysteem moet tot stand zijn gebracht overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn (EU) 2016/798. De infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen moeten bijgevolg hun veiligheidsbeheersysteem opzetten met naleving van de in de TSI’s vastgelegde veiligheidseisen, de relevante elementen van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden en de aangemelde nationale voorschriften.

Tijdens het onderzoek van het veiligheidsbeheersysteem, tijdens de aanvraag voor een uniek veiligheidscertificaat, zal de veiligheidscertificeringsinstantie bijlage I van de gemeenschappelijke veiligheidsmethode inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen (CSM inzake VBS eisen) toepassen en verifiëren in welke mate aan de hierin vermelde eisen, deze van de andere gemeenschappelijke veiligheidsmethoden (CSM inzake monitoring en CSM inzake risico-evaluatie en -beoordeling) en de TSI OPE is voldaan.

De nationale veiligheidsinstantie(s) van de in het beoogde exploitatiegebied betrokken lidsta(a)t(en) zullen op hun beurt verifiëren of de spoorwegonderneming in staat is om de aangemelde nationale voorschriften na te kunnen leven. Voor België zijn de na te leven nationale voorschriften samengevat en toegelicht in de gids.

Vragen?

Contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.