Dieselmotoren

DVIS is, voor wat betreft motortreinstellen en locomotieven, keuringsinstantie volgens verordering (EU) 2016/1628 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren.

De kostprijs voor het onderzoek van het dossier door de keuringsinstantie is volgens artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Meer info nodig?

Voor vragen omtrent rollend materiaal, contacteer ons via rollingstock@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.