Controle remsysteem tram & (pre)metro

Een tram of metro mag pas in dienst worden genomen na controle door DVIS van de doeltreffendheid van het remsysteem als bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar.

Voorafgaand aan de uitvoering van de remproef op elk voertuig, wordt een aanvraag bij DVIS ingediend met een beschrijving van het remsysteem, de gebruikte meetapparatuur en de precisie ervan, en de voorgestelde testprocedure.  Daarna wordt in overleg de datum vastgelegd waarop de remproef, in aanwezigheid van DVIS, wordt uitgevoerd.

De kostprijs voor het onderzoek van het dossier door de veiligheidsinstantie is volgens artikel 80 van de Spoorcodex.

Vragen?

Voor vragen omtrent rollend materiaal, contacteer ons via rollingstock@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.