Afwijking/Toelating

Multilaterale overeenkomsten

In 1.5.1 van het RID is bepaald: de bevoegde overheden van de RID-Verdragsstaten kunnen rechtstreeks onderling overeenkomen dat op hun grondgebied bij wijze van tijdelijke afwijking van de voorschriften van het RID bepaalde vervoeren zijn toegestaan, voor zover daardoor de veiligheid niet nadelig wordt beïnvloed.

In België is de DVIS gemachtigd om deze overeenkomsten te ondertekenen (zie bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 24 januari 2024).

De lijst van de multilaterale overeenkomsten is beschikbaar op de website van de OTIF.

Momenteel is België toegetreden tot de volgende multilaterale overeenkomsten:

 • Bijzondere multilaterale overeenkomst RID 4/2021 op grond van sectie 1.5.1 van het RID betreffende het vervoer van MENGSELS VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD van klasse 2.

Nationale afwijkingen en toestemmingen krachtens Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en het koninklijk besluit van 2 november 2017

DVIS is gemachtigd om in de onderstaande gevallen afwijkingen en toestemmingen af te geven:

 • Afwijkingen voor het vervoer van kleine hoeveelheden van bepaalde gevaarlijke goederen (zie Richtlijn 2008/68/EG, art. 6.2, a), en koninklijk besluit RID 24/01/2024, art. 9)

 • Afwijkingen voor het plaatselijk vervoer van gevaarlijke goederen over een korte afstand (zie Richtlijn 2008/68/EG, art. 6.2, b), i, en koninklijk besluit RID 24/01/2024, art. 10, 1°)

 • Afwijkingen voor het plaatselijk vervoer van gevaarlijke goederen op speciaal aangewezen routes, dat deel uitmaakt van een welbepaald industrieel proces, en onder duidelijk omschreven voorwaarden strikt gecontroleerd wordt (zie Richtlijn 2008/68/EG, art. 6.2, b), ii, en koninklijk besluit RID 24/01/2024, art. 10, 2°)

 • Individuele toestemmingen die duidelijk gespecificeerd en van tijdelijke aard zijn (zie Richtlijn 2008/68/EG, art. 6.5, ii, en koninklijk besluit RID 24/01/2024, art. 13)

Gelieve uw aanvragen te sturen naar rid@nsarail.fgov.been onderstaand formulier te gebruiken.

Nationale afwijkingen en toestemmingen krachtens bepaalde paragrafen van het RID.

De DVIS is gemachtigd om krachtens de volgende paragrafen van het RID afwijkingen en toelatingen af te geven:

 • RID 1.4.2.2.4

 • RID 3.1.2.6

 • RID 3.2.1

 • RID 3.3, BB 239

 • RID 4.1.2.2

 • RID 4.1.3.8.1

 • RID 4.2.3.6.4

 • RID 4.2.5.1.1

 • RID 4.2.5.3 (TP4)

 • RID 4.3.2.3.7

 • RID 6.7.1.3

 • RID 6.7.2.19.6.1

 • RID 6.7.3.15.6.1

 • RID 6.7.4.14.6.1

 • RID 7.3.2.6.2

 • RID 7.4

 • RID 7.7

Gelieve uw aanvragen te sturen naar rid@nsarail.fgov.be en onderstaand formulier te gebruiken.