Toezicht

Met toezicht worden de regelingen bedoeld die de nationale veiligheidsinstantie (NVI) na de afgifte van het veiligheidscertificaat of de veiligheidsvergunning treft om toezicht te houden op de doeltreffendheid van het veiligheidsbeheersysteem en de voortdurende naleving van alle vereisten.

Dit toezicht omvat acties die een NVI onderneemt om ervoor te zorgen dat een organisatie die houder is van een uniek veiligheidscertificaat of een veiligheidsvergunning haar veiligheidsbeheersysteem handhaaft om de risico's tijdens de geldigheidsduur van het certificaat doeltreffend te beheersen, alsook een aantal andere specifieke taken.

Hoe voert DVIS zijn controleactiviteiten uit?

De DVIS heeft een toezichtsstrategie opgesteld die op al zijn toezichtsactiviteiten van toepassing is. Deze strategie is beschikbaar op het volgende adres: Toezichtstrategie 2022.

Het toezicht op de infrastructuurbeheerder is onderworpen aan specificiteiten die eigen zijn aan zijn werkterrein. Om rekening te houden met deze specificiteiten werkt de afdeling Infrastructuur van de DVIS aan het eerste meerjarenplan voor toezicht op de infrastructuurbeheerder, dat de periode 2023-2028 zal bestrijken. Dit plan wordt momenteel nog uitgewerkt.

Welke wettelijke referenties zijn van toepassing?

Alle details van de door NVI uitgevoerde toezichtsopdracht zijn uiteengezet in Verordening (EU) 2018/761 van de Commissie van 16/02/2018. Bij deze verordening worden gemeenschappelijke veiligheidsmaatregelen (GVM) op EU-niveau vastgelegd die beschrijven hoe de veiligheidsniveaus, het bereiken van de veiligheidsdoelstellingen en de naleving van andere veiligheidsvereisten worden beoordeeld.

Vragen?

Voor vragen omtrent infrastructuur, contacteer ons via infra@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.