Veiligheidsjaarverslag

Het Veiligheidsjaarverslag geeft een jaarlijks overzicht van de evolutie van de veiligheid op het spoor. Het geeft uitvoering aan de eisen van artikel 18 van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen, omgezet in Belgische wetgeving met artikel 78 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

Het verslag heeft een structuur zoals aanbevolen door het Bureau en behandelt de volgende onderwerpen:

  • de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, inclusief de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren (GVI);
  • belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving betreffende de veiligheid op het spoor;
  • de ontwikkeling van de veiligheidscertificering en de veiligheidsvergunning;
  • de resultaten van en ervaringen met het toezicht op infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen.

De infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen bezorgen hun veiligheidsverslagen ten laatste op 30 juni aan DVIS. Deze verslagen vormen een belangrijke bron van informatie voor het Veiligheidsjaarverslag.

NSA Rail Belgium voert naast de taken van een nationale veiligheidsinstantie ook bijkomende taken uit. Deze taken opgelegd door de Belgische wetgever betreffen bijvoorbeeld de veiligheid van museumspoorlijnen. Over deze taken wordt niet specifiek gerapporteerd in dit verslag.